czcionka normalna czcionka +1 czcionka +2
Dzisiaj jest czwartek, 21 czerwiec   
Wyślij kwiaty Wyślij kwaity
><img src=

„AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH” - Podkarpackie – 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 17/07/2017

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym ze środków UE:

 

„AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH”

 

 

W ramach projektu będą prowadzone kursy języka angielskiego

(180 godzin kursu)

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

·       Osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub osoby  powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

·       Osoby z niepełnosprawnościami, które uczą się, pracują lub są bezrobotne

·       Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

·       Osoby będące emerytami-rencistami w wieku od 50-70 lat,

 

 

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej)

- w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem.

 

Zajęcia będą prowadzone w zależności od aktualnego poziomu zaawansowania.

Po kursie uczestnicy przystąpią do egzaminu TOEIC.

 

UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 

Profesjonalne szkolenie.

 

Wykwalifikowaną kadrę lektorów.

 

Podręcznik z płytą CD na danym poziomie nauki.

 

Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Professional English School

 

Rzeszów, ul. Jabłońskiego 12

 

Tel . 883 921 141

 

e-mail: szkolenia@pes.net.pl

Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.pes.net.pl