czcionka normalna czcionka +1 czcionka +2
Dzisiaj jest sobota, 17 listopad   
Wyślij kwiaty Wyślij kwaity
><img src=

KONKURS LITERACKI WSPOMNIENIE 2017 09/11/2017

KONKURS LITERACKI WSPOMNIENIE 2017
Czekamy na prace osób, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi,
zachowanymi w pamięci wydarzeniami lub chcą opisać niesamowity epizod z własnego życia. Każde takie wspomnienie zasługuje na utrwalenie.
 
REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.
2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia.
3. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2017 roku.
4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji, w formie elektronicznej,
nagrodzonych prac.
6. Maksymalna objętość tekstu to 7 stron maszynopisu (około 12 500 znaków).
7. Prace powyżej 7 stron nie będą oceniane.
8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna.
9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść i formę.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2017 roku.
11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.
12. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty,
na osobnej kartce (załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim,
imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).
13. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:
Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1.
Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.
14. Prace można przesyłać na adres mailowy: m.wartalski@gorna.pl,
wpisując w temacie: WSPOMNIENIE,
w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu,
dodając załącznik czyli pracę konkursową.
Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.
15. Nagrodzonych i wyróżnionych zaprosimy na okolicznościową Galę Finałową.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
17. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
18. Podczas Gali Finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Puchar Wina.
 
 
ZASADY UDZIAŁU:
- uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz, który dostarcza jury w wersji papierowej
(maksymalnie 3 strony druku, czcionka 12 pkt.) oraz prezentuje przed publicznością;
- uczestnik prezentuje wiersz autorski, niepublikowany i wcześniej nie nagrodzony w innym
konkursie;
- utwory ocenia jury (powołane przez organizatorów);
- oceniane będą walory poetyckie a nie prezentacja wiersza;
- jury przyzna nagrody.
 
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 42 684 66 47 i 501 180 652
Koordynator konkursu: Marcin Wartalski

Konkurs dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi